Over ons

Wij, oprichters Linsey Schellaars en Ming Chan, willen alle Nieuw-Lekkerlanders meer met elkaar verbinden en zo samen maatschappelijke uitdagingen aanpakken. 

De coronapandemie heeft ons weer doen beseffen waar we de meeste waarde aan hechten en wat het meest belangrijk voor ons is. Onze sociale contacten en verbinding met anderen. We merken aan alles de naweeën van de pandemie, ook in onze omgang. We moeten weer wennen en op gang komen. Naar elkaar omkijken is belangrijker dan ooit.

Koning Willem-Alexander zei dan ook in zijn Kersttoespraak op 25 december 2022: “Mijn oproep aan ieder van u en ieder van jullie is: haak aan, luister mee, denk mee, doe mee!... zodat we samen verder kunnen”

Samen staan we sterker

De inwoners van Nieuw-Lekkerland zijn altijd al erg solidair geweest in tijden van nood. Denk bijvoorbeeld aan de opvang van vluchtelingen bij mensen thuis. Ondanks onze ogenschijnlijk grote verschillen, hebben we in dit dorp ook veel raakvlakken met elkaar. Heel veel mensen vinden het belangrijk om van toegevoegde waarde te zijn en iets te doen voor een ander. Waarom of voor wie je het doet, maakt eigenlijk niet uit. Daarom roepen wij iedereen op: laten we de focus terugbrengen naar gelijkwaardigheid en onze raakvlakken. Laten we elkaar opzoeken en samen leuke dingen doen. Wanneer we onze krachten bundelen en de talenten van iedereen samenbrengen, we zijn tot veel meer in staat. 

Het gaat ons om de gezelligheid en de verbinding. Daarom wordt deelname aan de evenementen zo laagdrempelig mogelijk gehouden. Bij het aanmelden kan er ook altijd een extra maaltijd gereserveerd worden voor iemand die het financieel niet breed heeft. Ook op die manier willen we zoveel mogelijk inwoners de gelegenheid geven om mee te eten.

Waardevolle verschillen

Een goede discussie is een uitwisseling van gedachten. Als je met elkaar praat over verschillende standpunten, wordt iedereen er wijzer van. Daarbij is het belangrijk dat het overtuigen en daarmee het winnen van een discussie, niet het doel wordt. Want wie wil winnen, stopt met luisteren, waardoor de afstand – en de polarisatie - alleen maar groter wordt. Door te praten én te luisteren verliezen we elkaar niet. Zo zullen we naast de verschillen, ook veel overeenkomsten ontdekken.

Er samen wijzer van worden, dát is het doel: een Win-Win situatie.

Het enige dat we daarvoor hoeven te doen is: accepteren dat we het niet altijd met elkaar eens zijn, en dat we dat ook niet zullen worden. Dat is oké.

De meesten van ons zijn heel solidair en gunnen anderen ook de liefde en het geluk wat we zelf ervaren. We moeten alleen niet vergeten dat eenieder van ons, eigen keuzes en een eigen pad te bewandelen heeft.

Dus laten we open staan voor elkaar. Elkaar vertellen wat belangrijk voor ons is en waarom. Daarbij is het belangrijk dat eenieder zich gehoord voelt. Dus laten we ervoor zorgen dat de ander kan uitpraten er gelegenheid is om te reageren.

We kunnen het!

Daarom zijn wij voornemens om een reeks aan evenementen te organiseren. Dit is nodig voor een verbindend effect op de langere termijn. Ons streven is een evenement van 2 maanden in de zomer. Dan kunnen we echt het verschil maken en ons doel bereiken: samen het leven weer betaalbaar maken voor iedereen.

Doe je ook mee?

Reserveren

Raadhuisplein 1 2957RK Nieuw-Lekkerland | Stichting SameninLekkerland.nl | vragen@SameninLekkerland.nl | 085 009 0584